REKLAMA

IBAN

  IBAN to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych (ang. International Bank Account Number – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego). Utworzony został przez Europejski Komitet Standardów Bankowych (European Committee for Bank Standardisation), po czym przyjęto go jako ISO 13616. IBAN składa się z dwuliterowego ISO 3166-1 kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku, określanych jako BBAN (ang. Basic Bank Account Number – Podstawowy Numer Rachunku Bankowego). Decyzja o długości tego bloku należy do poszczególnych krajów, z tym, że dany kraj musi posiadać jedną, określoną długość. W BBAN musi się zawierać unikatowy kod identyfikujący bank, o określonej długości i określonej cyfrze od której się on rozpoczyna. Jego pozycja i długość również zależy od danego kraju.

  W transakcjach elektronicznych kod IBAN powinien być przechowywany w jednym ciągu, bez spacji, jednakże w przypadku dokumentów na papierze powinien być zapisywany w grupach po cztery znaki, przy czym ostatnia grupa może mieć ich dowolną liczbę (ze względu na różną liczbę cyfr w poszczególnych krajach).

  Kod IBAN został utworzony, by wspomóc obsługę płatności w Unii Europejskiej. Klienci, zwłaszcza osoby fizyczne oraz małe i średnie firmy często napotykają na problemy, związane z różnymi standardami bankowości na świecie.

  Przykłady:

  * Austria (20) IBAN format: ATkk BBBB BCCC CCCC CCCC

  B = kod banku, C = numer konta

  * Belgia – BEkk CCCC CCCC CCKK

  10 cyfr (C) reprezentuje bank i numer konta.

  * Dania – DKkk CCCC CCCC CCCC CC

  Ostatnie 14 cyfr reprezentuje bank i numer konta.

  * Francja – FRkk BBBB BGGG GGCC CCCC CCCC CKK
  * Niemcy – DEkk BBBB BBBB CCCC CCCC CC

  Pierwsze 8 cyfr to identyfikator banku, ostatnie 10 to numer konta.

  * Irlandia – IEkk AAAA BBBB BBCC CCCC CC

  Pierwsze 4 znaki alfanumeryczne to początek kodu SWIFT. Następnie sześciocyfrowy kod banku i 8 cyfr numeru rachunku.

  * Włochy – ITkk BBBB BBBB BBBX XXXX XXXX XXX

  Pierwsze 11 cyfr to numer banku, ostatnie 12 jest numerem konta.

  * Holandia – NLkk BBBB CCCC CCCC CC

  Pierwsze 4 znaki alfanumeryczne to symbol banku, kolejne 10 cyfr to numer rachunku.

  * Polska – PLkk BBBB BBBk MMMM MMMM MMMM MMMM

  Pierwsze 2 cyfry to cyfry kontrolne. Następnych 8 cyfr to identyfikator banku-oddziału, Ostatnie 16 to numer rachunku. Wśród cyfr numeru banku, pierwsze 3 lub 4 oznaczają bank, następne 4 lub 3 oddział.

  * Rumunia – ROkk BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC

  Pierwsze 4 znaki to numer banku, ostatnie 16 reprezentują specyficzną branżę banku oraz numer rachunku, utworzone w zależności od banku (zwykle pierwsze 4 z szesnastu to numer oddziału). Niektóre banki zawierają identyfikator waluty ISO 4217 w numerze rachunku.

  * Hiszpania – ESkk BBBB GGGG KKCC CCCC CCCC
  * Wielka Brytania – GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC

  Czterocyfrowy identyfikator banku, następnie kod oddziału (zwykle) i numer rachunku.

  /Wikipedia/

Banki
Money.pl - Kliknij po więcej
Wspierane przez Money.pl

.:. NAJPOPULARNIEJSZE

.:. POLECAMY
Nota prawna | Mapa | O serwisie | Kontakt | Reklama
Zrodlo danych: KIR | Copyright ©2007-2016 Webmedia Group Ireland
NIE dla ACTA